Retour

Ben je toch niet helemaal tevreden over je product? Blijkt de maat toch niet helemaal te kloppen? Zit er een steekje los? ;) Bij Van Morgen mag je altijd gratis retourneren binnen 30 dagen nadat je je product hebt ontvangen. En je hoeft daarbij niet aan te geven waarom je je bestelling retour stuurt. (We zijn natuurlijk wel benieuwd! ;-)) 

Hoe? Heel simpel. Hier volgen de 3 simpele stappen van ons retourproces. Mocht je meer de diepte in willen, lees dan door, want daaronder vind je de formele juridische tekst.

 

Simpel:
1. Stuur een email naar info@vanmorgen.com dat je je volledige bestelling of een deel daarvan retour wilt sturen.
2. We laten je uiterlijk binnen 2 werkdagen weten naar welk adres je de bestelling gratis kan opsturen.
3. Vervolgens betalen we je het gehele aankoopbedrag terug. Dat doen we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten je bestelling te willen retourneren.

 

Geluk zit in kleine dingen.

 

Iets minder simpel:

Herroepingsrecht

 • Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je (of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

 • Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 • Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of is aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
 • Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • Net als de verzending is retourneren gratis.
 • Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.